Trang chủ
  Giới thiệu
  Dịch vụ du học
  Giới thiệu các trường
  Liên hệ - Hỗ trợ
Tin tức & Sự kiện
  tu van du hoc ttc   Thông tin từ Đại sứ quán NewZealand tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Công bố thang điểm TOEFL mới tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Quy định thay đổi mới của Visa Úc – Những thay đổi mới nhất (tháng 9/2011) tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Đại học Southern New Hampshire - USA tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường Đại học Lincoln, New Zealand tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường cao đẳng Humber College - Ontario - Canada tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường cao đẳng Centennial – Centennial College tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường Darfield High School
  tu van du hoc ttc   Trường Oxford Area School
  tu van du hoc ttc   Trường cao đẳng Columbia College, Vancouver, Canada tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   NSIA - North Shore International Academy
  tu van du hoc ttc   Hội thảo du học Trường Cao đẳng Cộng đồng Highline - Mỹ
  tu van du hoc ttc   10 lợi ích để theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng tại Hoa Kỳ
  tu van du hoc ttc   Rangitoto College
  tu van du hoc ttc   Các trường liên kết với công ty
  tu van du hoc ttc   Trường Cao đẳng QT Bond, Canada
  tu van du hoc ttc   Trường Cao đẳng Quốc tế Manitoba (ICM), Canada
  tu van du hoc ttc   Trường Đại học Hawai‘i Pacific, Mỹ
  tu van du hoc ttc   INTO - Đường đến Đại học Oregon State danh tiếng của nước Mỹ
  tu van du hoc ttc   Trường Đại học công lập Western Kentucky, Mỹ
Tỷ giá ngoại tệ
Tin mới
y
Du học Úc - Yêu cầu về thị thực

Ðể được cấp thị thực du học, quý vị cần hội đủ các yêu cầu thị thực quy định và phải tuân theo các điều kiện ghi trong thị thực có liên quan đến việc tham dự lớp học và kết quả học tập.

Các điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi quý vị đặt chân đến Úc. Thị Thực

Du Học (Tạm Thời) có liệt kê tất cả những điều kiện áp dụng cho người được cấp thị thực. Do đó, điều quan trọng là sinh viên phải tuân theo các điều kiện ghi trong thị thực để tránh việc thị thực bị hủy bỏ.

 

Các yêu cầu của thị thực du học

Các thông tin về thị thực trong khu mạng (website) này chỉ được sơ lược và có thể thay đổi. Ðể biết thêm thông tin chi tiết, chính xác và cập nhật hóa về thị thực du học cũng như các điều kiện quy định cho thị thực, xin vào địa chỉ mạng của Bộ Di trú, Đa Văn Hoá và Các Vấn Đề Bản Địa (Department of Immigration and Multicultural Affairs - DIMIA).http://www.immi.gov.au/students/index.htm

Thị Thực Du Học (Tạm Thời) được phân loại tùy theo lãnh vực giáo dục. Quý vị nên nộp đơn xin thị thực theo thứ hạng đúng với khóa học chính mà quý vị định học.

   

Thứ hạng (sub-class) thị thực du học
Thứ hạng 570- Lãnh vực ELICOS độc lập: dành cho du học sinh theo học các khóa ELICOS (Các Khóa Anh Ngữ Cấp Tốc cho Du Học Sinh - English Language Intensive Courses for Overseas Students) riêng biệt, và không phải là khóa học cần thiết để bắt đầu một khóa học khác (chẳng hạn như một khóa học ở trình độ cử nhân)
Thứ hạng 571- Lãnh vực giáo dục phổ thông : dành cho du học sinh theo học trình độ phổ thông tại các trường tiểu học và trung học
Thứ hạng 572- Lãnh vực đào tạo và dạy nghề (VET) :bao gồm các Chứng Chỉ I, II, III and IV, Bằng Cao Ðẳng, Bằng Cao Ðẳng Cao Cấp và Chứng Chỉ Cao Cấp
Thứ hạng 573- Lãnh vực Ðại Học :bao gồm các loại văn bằng Cử Nhân, Chứng Chỉ Sau Ðại Học, Bằng Sau Ðại Học
Thứ hạng 574- Lãnh vực Thạc Sĩ và Tiến Sĩ :bao gồm các văn bằng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ
Thứ hạng 575- Các khóa học cơ bản không bằng cấp và các lãnh vực giáo dục khác:bao gồm các khóa học cơ bản, các khóa học chuyển tiếp và các khóa học không có bằng cấp
Thứ hạng 576- Lãnh vực do tổ chức AusAID hoặc Bộ Quốc Phòng tài trợ :bao gồm các khóa học toàn thời do tổ chức AusAID hoặc Bộ Quốc Phòng tài trợ. Các khóa học này có thể chỉ bao gồm một phần hoặc toàn bộ khóa học hoặc khóa đào tạo do một cơ sở giáo dục của Úc giảng dạy.

 

 Các yêu cầu chung về thị thực du học
(Coi chi tiết trong Mẫu 1160i “Nộp Ðơn Xin Cấp Thị Thực Du Học” (Applying for a Student Visa) http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1160i.pdf
- Quý vị có hạnh kiểm tốt
- Quý vị có sức khỏe tốt
- Quý vị đã đóng bảo hiểm y tế dành cho du học sinh tức OSHC (Overseas Student Health Cover) cho bản thân và những thân nhân cùng đi qua Úc với quý vị
- Quý vị không thiếu chính phủ Úc bất kỳ một khoản nợ nào, hoặc quý vị đã thu xếp việc trả nợ và việc thu xếp này đã được Bộ Trưởng Bộ Di Trú chấp nhận- Quý vị cần có Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (eCoE) trước khi nộp đơn xin cấp thị thực du học nếu như quý vị được liệt vào mức thẩm định (assessment level) 1 hoặc 2, hoặc quý vị đã đến Úc dưới bất kỳ mức thẩm định nào. Quý vị cần kèm theo bản sao của giấy xác nhận này khi nộp đơn
- Nếu quý vị còn ở ngoài nước Úc và được liệt vào mức thẩm định 3, 4 hoặc 5, quý vị cần có văn thư của cơ sở giáo dục “chấp nhận cho quý vị ghi danh theo học” trước khi nộp đơn xin cấp thị thực du học. Nếu quý vị được liệt vào mức thẩm định 3 hoặc 4, quý vị phải nộp đơn xin Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (Pre-Visa Assessment) tức là xin thẩm định trước xem quý vị có hội đủ điều kiện để được cấp thị thực du học hay không.
- Sau khi nộp đơn xin cấp thị thực du học, tòa đại sứ Úc có thể yêu cầu quý vị cung cấp giấy xác nhận ghi danh điện tử (eCoE) do cơ sở giáo dục, nơi quý vị xin theo học, cấp

Các điều kiện thị thực thường đòi hỏi

- Quý vị phải tham dự lớp học một cách đầy đủ, đạt yêu cầu của khóa học và không được bỏ ngang khóa học
- Quý vị không được đi làm nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Úc
- Quý vị phải duy trì bảo hiểm y tế OSHC trong thời gian ở Úc
- Quý vị phải rời khỏi Úc trước khi thị thực hết hạn
- Quý vị không được đổi trường trong vòng 12 tháng hoặc trước khi khóa học kết thúc nếu như thời gian khóa học ít hơn 12 tháng
- Quý vị phải thông báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ của quý vị trong vòng 7 ngày sau khi đến Úc. Nếu thay đổi chử ở, quý vị cũng cần báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ mới trong vòng 7 ngày sau khi dời chỗ ở
- Nếu quý vị thay đổi cơ sở giáo dục, quý vị phải báo cho cơ sở giáo dục nơi quý vị đang học biết trong vòng 7 ngày sau khi nhận được eCoE của cơ sở giáo dục mới.

Các mức thẩm định quốc gia

Mỗi lãnh vực giáo dục tại mỗi quốc gia được xếp hạng theo một trong bốn Mức Thẩm Ðịnh (Assessment Level) dựa vào mức độ vi phạm các điều kiện ghi trong thị thực của du học sinh. Mức Thẩm Ðịnh càng cao (từ 1 đến 4) thì các yêu cầu về thị thực tức Các Tiêu Chuẩn Hiển Nhiên (Evidentiary Standards) mà quý vị phải tuân theo càng nghiêm nhặt hơn. Riêng Mức Thẩm Ðịnh 5 chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn cấp và dĩ nhiên mức thẩm định này quy định những điều kiện thị thực nghiêm nhặt nhất. Quý vị có thể vào trang mạng DIMIA liên hệ của Bộ Di Trú Úc để biết thêm chi tiết về mức thẩm định quốc gia.

Các tiêu chuẩn hiển nhiên/Các yếu tố thẩm định
-
Khả năng trang trải học phí, vé máy bay và những chi phí có liên quan đến việc sinh hoạt và
học tập tại Úc
- Khả năng Anh ngữ http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/What…quirements.html
mức độ tuân hành các điều kiện thị thực
- Các yếu tố liên hệ khác như tuổi tác, trình độ học vấn, mức độ hữu dụng của khóa học đối với công ăn việc làm, và quá trình di cư
- Khả năng hử trợ các thành viên trong gia đình trong thời gian học tập tại Úc
- Các điều khoản chi tiết cho mửi yếu tố trên phụ thuộc vào mức thẩm định quốc gia, và được mô tả chi tiết trong Các Tập Thông Tin dành cho Học Sinh (Student Booklets) của Bộ Di Trú Úc theo từng lãnh vực giáo dục http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/What…quirements.html

Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (Pre-Visa Assessment)
Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (Pre-Visa Assessment - PVA) là việc thẩm định trước xem học sinh có gặp trở ngại gì trong việc xin cấp thị thực du học không. Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực là cần thiết nếu quý vị đang cư ngụ tại một quốc gia được xếp vào Mức Thẩm Ðịnh 3 hoặc 4. Ðể thực hiện việc tiền thẩm định, quý vị cần có văn thư của cơ sở giáo dục chấp nhận cho quý vị ghi danh nhập học (letter of offer) và sau đó quý vị nộp đơn xin cấp thị thực du học, kèm theo tất cả giấy tờ cần thiết, tại văn phòng Bộ Di Trú Úc tại địa phương. Nếu việc thẩm định không có vấn đề, văn phòng Bộ Di Trú sẽ cấp cho quý vị một giấy chứng nhận PVA. Quý vị cần gởi giấy này cho cơ sở giáo dục vì nếu không có giấy này, cơ sở giáo dục sẽ không thể cấp Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (eCoE) cho quý vị. Cơ sở giáo dục cũng thông báo và yêu cầu quý vị đóng học phí, bảo hiểm y tế OSHC ( http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/Stud…Costs/OSHC.html ) tức Bảo Hiểm Y Tế dành cho Du Học Sinh và đi khám sức khỏe. Sau khi có giấy eCoE, và thực hiện các thủ tục cần thiết, quý vị sẽ được cấp thị thực du học.

Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (Electronic Confirmation of Enrolment - eCoE)
Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử - eCoE do cơ sở giáo dục Úc cấp. Ðây là chứng từ duy nhất được Bộ Di Trú Úc chấp nhận trong việc xét đơn xin cấp thị thực du học. Tùy theo quốc gia nơi quý vị đang sống và khóa học chính mà quý vị dự định theo học, quý vị có thể sẽ phải trải qua một cuộc Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (PVA) trước khi cơ sở giáo dục cấp eCoE cho quý vị. Cơ sở giáo dục sẽ yêu cầu quý vị một số vấn đề, thường là yêu cầu đóng học phí tối thiểu một học kỳ trước khi cấp eCoE cho quý vị. Quý vị cần nộp bản sao eCoE cho văn phòng Bộ Di Trú Úc tại địa phương để họ xét đơn và cấp thị thực du học cho quý vị.Tất cả những thông tin có liên quan đến quá trình du học của học sinh, từ việc cấp eCoE, quá trình nộp đơn và cấp thị thực du học, việc tuân hành các điều kiện ghi trên thị thực sau khi tới Úc, thời gian khai giảng khóa học cho đến khi học sinh rời khỏi Úc đều được thu
thập.

(Nguồn:http://www.svduhoc.org)

Share |
o
  Du học Úc có gì mới?
  Công bố thang điểm TOEFL mới
  Quy định thay đổi mới của Visa Úc – Những thay đổi mới nhất (tháng 9/2011)
  Giảm mức độ xét duyệt thị thực du học sinh
  Tin mới thị thực du học Úc – Các bài kiểm tra tiếng Anh thay thế cho IELTS
  Thông tin mới cho việc xét visa du học Úc
  Các trường liên kết với công ty
  Giới thiệu chung về Úc
Thông tin du học
  tu van du hoc ttc   So sánh Điểm giữa các bài thi TOEFL - IELTS - TOEIC -BULATS tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Du học Úc có gì mới? tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Canada - Đất nước sạch nhất thế giới tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   London School of Commerce và School of Business and Laws tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Giảm mức độ xét duyệt thị thực du học sinh tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Điều khó khăn của Visa du học Canada
  tu van du hoc ttc   Anh: Thay đổi tiếp theo của Tier 4 visa có hiêu lực từ ngày 04/07/2011 tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Du học Úc - Yêu cầu về thị thực tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Quy định mới cho hồ sơ xin thị thực Anh Quốc
  tu van du hoc ttc   10 lợi ích để theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng tại Hoa Kỳ
  tu van du hoc ttc   Gia đình SV Việt ở Đức
  tu van du hoc ttc   Học được gì khi du học
  tu van du hoc ttc   Làm thế nào để thi TOEFL kiểu mới đạt điểm cao?
Hỗ trợ trực tuyến
hotline Hotline: 0913226241
-
- 0982261368
Liên kết website
Lượt truy cập:-1  

 Copyright © 2002- 2009. Trung Tâm Tư Vấn Du Học TTC.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TTC)

Địa chỉ: Số 23 Phố Chùa Láng, Hà Nội.
ĐT:(04) 3835-8801. * Hotline:0913-226-241.
Email: info@tuvanduhoc-ttc.edu.vn * website: Http://tuvanduhoc-ttc.edu.vn.

Design by VietStyle.