Trang chủ
  Giới thiệu
  Dịch vụ du học
  Giới thiệu các trường
  Liên hệ - Hỗ trợ
Tin tức & Sự kiện
  tu van du hoc ttc   Thông tin từ Đại sứ quán NewZealand tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Công bố thang điểm TOEFL mới tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Quy định thay đổi mới của Visa Úc – Những thay đổi mới nhất (tháng 9/2011) tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Đại học Southern New Hampshire - USA tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường Đại học Lincoln, New Zealand tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường cao đẳng Humber College - Ontario - Canada tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường cao đẳng Centennial – Centennial College tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Trường Darfield High School
  tu van du hoc ttc   Trường Oxford Area School
  tu van du hoc ttc   Trường cao đẳng Columbia College, Vancouver, Canada tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   NSIA - North Shore International Academy
  tu van du hoc ttc   Hội thảo du học Trường Cao đẳng Cộng đồng Highline - Mỹ
  tu van du hoc ttc   10 lợi ích để theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng tại Hoa Kỳ
  tu van du hoc ttc   Rangitoto College
  tu van du hoc ttc   Các trường liên kết với công ty
  tu van du hoc ttc   Trường Cao đẳng QT Bond, Canada
  tu van du hoc ttc   Trường Cao đẳng Quốc tế Manitoba (ICM), Canada
  tu van du hoc ttc   Trường Đại học Hawai‘i Pacific, Mỹ
  tu van du hoc ttc   INTO - Đường đến Đại học Oregon State danh tiếng của nước Mỹ
  tu van du hoc ttc   Trường Đại học công lập Western Kentucky, Mỹ
Tỷ giá ngoại tệ
Tin mới
y
Giảm mức độ xét duyệt thị thực du học sinh

Giảm Mức Độ Xét Duyệt Thị thực Du Học Sinh

 Vào ngày 16 tháng 12 năm 2010, Bộ Trưởng Bộ Di Trú và Quốc Tịch đã công bố việc giảm mức độ xét duyệt thị thực Du Học Sinh cho 38 nước đối với một hoặc nhiều thứ hạng thị thực. Quy chế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng Tư năm 2011.

Xem: www.immi.gov.au/students/pdf/student-visa-changes.pdf

Sinh viên/học sinh tương lai cùng gia đình, đại diện, cơ sở giáo dục cần biết rằng những thay đổi này sẽ giảm bớt những điều kiện tối thiểu cần thiết về bằng chứng để cấp thị thực Du Học Sinh cho một số nước và một số lĩnh vực giáo dục nhất định. Tuy nhiên, việc giảm mức xét duyệt này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng xin được thường trú của các cựu sinh viên/học sinh tại Úc.

Theo Thị thực Du Học Sinh, sinh viên/học sinh quốc tế được phép tạm trú tại Úc trong một khoảng thời gian nhất định để theo học tại một cơ sở giáo dục của Úc. Dù nhiều du học sinh quyết định nộp đơn xin thường trú sau khi hoàn thành khóa học nhưng đó là thủ tục hoàn toàn khác biệt. Việc đã cấp thị thực Du Học Sinh trước đây không đảm bảo sinh viên/học sinh sẽ đáp ứng yêu cầu để được thường trú.

Thông tin chi tiết về mức xét duyệt và danh sách đầy đủ các mức xét duyệt đối với nhiều nước trong từng lĩnh vực giáo dục được phổ biến trên trang mạng của bộ.

Xem: www.immi.gov.au/students/student-visa-assessment-levels.htm

Những Câu Hỏi Thường Gặp

H: Những nước có thứ hạng thị thực nào được giảm?

Đ: Có 38 nước được giảm mức xét duyệt cho một hoặc nhiều thứ hạng thị thực. Danh sách các nước thay đổi mức xét duyệt có thể tìm thấy trên trang mạng của Bộ.

Xem: www.immi.gov.au/students/pdf/student-visa-changes.pdf

H: Tôi là học sinh quốc tế hiện đang học tại Úc. Những thay đổi này có ảnh hưởng đến tôi không? Khi nào thì những thay đổi này có hiệu lực?

Đ: Những thay đổi này chỉ được áp dụng cho những đơn xin thị thực Du Học Sinh từ ngày 2 tháng Tư năm 2011 trở đi.

H: Việc giảm mức xét duyệt có ý nghĩa như thế nào đối với các đương đơn xin thị thực Du Học Sinh?

Đ: Học sinh/sinh viên thuộc diện áp dụng những thay đổi này sẽ cung cấp ít hồ sơ chứng minh hơn trong quá trình xin thị thực. Đó là các giấy tờ chứng minh trình độ Anh Ngữ, khả năng tài chính và trình độ học vấn (thông tin chi tiết được cung cấp trong bảng tóm tắt các yêu cầu chính yếu để xin thị thực Du Học Sinh). Những ứng viên thuộc Mức Xét Duyệt 1 có thể nộp đơn xin trực tuyến.

Bảng tóm tắt các yêu cầu chính yếu để xin Thị thực Du Học Sinh

Mức xét duyệt

Bằng chứng trình độ Anh Ngữ

Bằng chứng khả năng tài chính

Bằng chứng trình độ học vấn

1

Cơ sở giáo dục chấp thuận ghi danh

 • Tờ khai cam kết nguồn tài chính đủ trang trải chi phí trong suốt thời gian lưu trú tại Úc

Cơ sở giáo dục chấp thuận ghi danh

2

Cơ sở giáo dục chấp thuận ghi danh

 •  Bằng chứng nguồn tài chính hợp lệ để trang trải chi phí cho 12 tháng đầu tại Úc.

 •  Tờ khai cam kết nguồn tài chính đủ trang trải chi phí cho khoảng thời gian còn lại lưu trú tại Úc.

Lưu ý: Nguồn tài chính có thể do bất kỳ cá nhân nào muốn hỗ trợ ứng viên cung cấp miễn là cá nhân đó chứng minh được nguồn thu nhập của mình.

Nghiên cứu sau đại học: Bằng đại học

Tất cả các lĩnh vực khác: do cơ sở giáo dục nộp

3

Khóa học Tiếng Anh Cấp Tốc Riêng Biệt cho Học sinh Nước Ngoài (IndependentEnglish LanguageIntensiveCourses forOverseasStudents- ELICOS) và các trường học: do cơ sở giáo dục nộp

Giáo dục Hướng nghiệp và Đào Tạo (VocationalEducation andTraining-VET) và chương trình học không lấy bằng chính thức: 5.5 Bằng Hệ Thống Trắc Nghiệm Tiếng Anh Quốc Tế (InternationalEnglishLanguage TestingSystem-IELTS) hoặc 4.5 IELTS và khóa học ELICOS cơ bản

Trình độ đại học và nghiên cứu sau đại học: 6.0IELTS hoặc 5.0IELTS và khóa ELICOS

 • Bằng chứng nguồn tài chính hợp lệ (tiền gửi tiết kiệm hoặc khoản vay từ tổ chức tài chính hợp lệ) để trang trải chi phí cho 24 tháng đầu tiên tại Úc (hoặc khoảng thời gian ban đầu cùng 12 tháng đầu tiên cuả khóa chính thức Nghiên Cứu Sau Đại Học)

 • Tờ khai cam kết nguồn tài chính đủ trang trải chi phí cho khoảng thời gian còn lại lưu trú tại Úc.

Lưu ý: Nguồn tài chính có thể do bất kỳ cá nhân nào muốn hỗ trợ ứng viên cung cấp miễn là cá nhân đó chứng minh được nguồn thu nhập của mình

 • Nếu chứng minh tài chính bằng khoản tiền gửi tiết kiệm thì phải chứng minh số tiền tiết kiệm đã gửi trong ba tháng.

Trường Học: Đã hoàn tất lớp 6

VET: Đã hoàn tất lớp 11

Đại học: Hoàn tất lớp 12 hoặc lớp 11 và chương trình dự bị đại học hoặc có Chứng Chỉ Cấp IV

Nghiên cứu sau đại học: Bằng đại học

 

4

Chương trình ELICOS Riêng Biệt: 5.0IELTS

Trường học:

Nếu trên 16 tuổi, 5.0 hoặc 4.0 IELTS với khóa ELICOS cơ bản

VET và chương trình không chính thức lấy bằng: 5.5IELTS hoặc 5.0IELTS với khóa ELICOS cơ bản

Trình độ đại học và nghiên cứu sau đại học:

6.0IELTS hoặc5.0IELTS với khóa  ELICOS

 • Bằng chứng nguồn tài chính hợp lệ (tiền gửi tiết kiệm hoặc khoản vay từ tổ chức tài chính hợp lệ) để trang trải chi phí cho 36 tháng đầu tiên tại Úc (hoặc khoảng thời gian ban đầu cùng 12 tháng đầu tiên cuả khóa chính thức Nghiên Cứu Sau Đại Học)

 • Tờ khai cam kết nguồn tài chính đủ trang trải chi phí cho khoảng thời gian còn lại lưu trú tại Úc.

 •  Nguồn tài chính phải được cấp bởi người than và người này phải chứng minh được nguồn thu nhập

 •  Nếu chứng minh tài chính bằng khoản tiền gửi tiết kiệm thì phải chứng minh số tiền tiết kiệm đã gửi trong sáu tháng.

Trường học: Đã hoàn tất lớp chin

VET: Đã hoàn tất lớp 12

Đại học: Đã hoàn tất lớp 12 hoặc lướp 11 và chương trình dự bị đại học hoặc có Chứng chỉ IV.

Nghiên cứu sau đại học: Bằng đại học

5

Mọi chương trình tiểu hạng: IELTS 7.0

 •  Bằng chứng tài chính (tiền tiết kiệm) đủ trang trải chi phí cho toàn bộ thời gian lưu trú tại Úc.

 •  Nguồn tài chính phải được ấp bởi chính người nộp đơn

 •   Bằng chứng nguồn thu nhập

 •  Nếu chứng minh tài chính bằng khoản tiền gửi tiết kiệm thì phải chứng minh số tiền tiết kiệm đã gửi trong năm năm

Nghiên cứu sau đại học: Bằng đại học

Tất cả các lĩnh vực khác: Lớp 12. Bằng chứng về việc làm hiện tại hoặc tương lai

Lưu ý: Bảng này không ngụ ý là danh sách đầy đủ và các điều kiện chứng minh trong Danh Mục 5A của Luật Di Trú Năm 1994 (Migration  Regulations 1994). Muốn biết thông tin đầy đủ, xin vui long truy cập trang mạng của Bộ.

Xem: www.immi.gov.au/students/

 H: Việc giảm mức xét duyệt có đồng nghĩa với việc dễ dàng hơn khi xin thường trú tại Úc?

Đ: Thị thực Du Học Sinh không tự động cho quyền Sinh viên/học sinh nhập cư vào Úc. Điều quan trọng cần lưu ý rằng mục đích của thị thực Du Học Sinh là phục vụ cho việc học tập. Mục đích cf chương trình nhập cư diện kỹ năng là để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và tăng cường hoàn toàn nền kinh tế tại Úc.

Cần điều kiện nhập cư diện kỹ năng có lẽ sẽ thay đổi và không có khóa học nhất định nào đảm bảo sinh viên/học sinh được thị thực thường trú.

Sinh viên/học sinh không nên chọn việc học hành hoàn toàn vì hy vọng được định cư bởi lẽ chương trình nhập cư diện kỹ năng sẽ tiếp tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu kinh tế của Úc.

Nguồn DIAC

Share |
o
  Du học Úc có gì mới?
  Công bố thang điểm TOEFL mới
  Quy định thay đổi mới của Visa Úc – Những thay đổi mới nhất (tháng 9/2011)
  Tin mới thị thực du học Úc – Các bài kiểm tra tiếng Anh thay thế cho IELTS
  Du học Úc - Yêu cầu về thị thực
  Thông tin mới cho việc xét visa du học Úc
  Các trường liên kết với công ty
  Giới thiệu chung về Úc
Thông tin du học
  tu van du hoc ttc   So sánh Điểm giữa các bài thi TOEFL - IELTS - TOEIC -BULATS tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Du học Úc có gì mới? tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Canada - Đất nước sạch nhất thế giới tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   London School of Commerce và School of Business and Laws tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Giảm mức độ xét duyệt thị thực du học sinh tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Điều khó khăn của Visa du học Canada
  tu van du hoc ttc   Anh: Thay đổi tiếp theo của Tier 4 visa có hiêu lực từ ngày 04/07/2011 tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Du học Úc - Yêu cầu về thị thực tin moi ve du hoc
  tu van du hoc ttc   Quy định mới cho hồ sơ xin thị thực Anh Quốc
  tu van du hoc ttc   10 lợi ích để theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng tại Hoa Kỳ
  tu van du hoc ttc   Gia đình SV Việt ở Đức
  tu van du hoc ttc   Học được gì khi du học
  tu van du hoc ttc   Làm thế nào để thi TOEFL kiểu mới đạt điểm cao?
Hỗ trợ trực tuyến
hotline Hotline: 0913226241
-
- 0982261368
Liên kết website
Lượt truy cập:-1  

 Copyright © 2002- 2009. Trung Tâm Tư Vấn Du Học TTC.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TTC)

Địa chỉ: Số 23 Phố Chùa Láng, Hà Nội.
ĐT:(04) 3835-8801. * Hotline:0913-226-241.
Email: info@tuvanduhoc-ttc.edu.vn * website: Http://tuvanduhoc-ttc.edu.vn.

Design by VietStyle.